o firmie

aktualności

oferta

realizacje

kontakt

Produkty

nVIRO GeoReport

- kompleksowe narzędzie do generowania i archiwizacji raportów geośrodowiskowych
- minimalizacja kosztów odszkodowań z tytułu błędnych decyzji planistycznych
- obsługa zaawansowanych analiz GIS, m.in.: strefy zalewowe, klasyfikacja palności terenu, osuwiska mas ziemi, mapy solarne, czy hałas drogowy i przemysłowy
- automatyczna identyfikacja danych przestrzennych
- możliwość wyboru podkładów mapowych oraz dodawania warstw działek ewidencyjnych
- system mapowy niezależny od połączenia internetowego NOWOŚĆ
- wyszukiwanie po adresie, wskazaniu bądź współrzędnych
- prosty i intuicyjny interfejs użytkownika
- interaktywny przewodnik po systemie (wideo-instruktaż) NOWOŚĆ
- realizacja zadań nałożonych na władze samorządowe przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK)
- wdrożenie zapisów Dyrektywy INSPIRE