o firmie

aktualności

oferta

realizacje

kontakt

"Zastosowanie technologii GIS jest ograniczone tylko wyobraźnią jej użytkownika."

Jack Dangermond

o firmie

Firma EnviroSolutions specjalizuje się w wykorzystywaniu technologii GIS (Systemy Informacji Przestrzennej), jako narzędzia wspomagającego procesy decyzyjne. Ze względu na szerokie spektrum zastosowań, GIS wykorzystywany może być niemalże w każdej branży. Mogą być to m.in.:

  • Ochrona Środowiska – zarządzanie kryzysowe, monitoring stanu środowiska naturalnego, wizualizacje zjawisk przestrzennych, w tym emisje wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń lub hałasu;
  • Leśnictwo – analizy zagrożenia pożarowego, wpływ zwierzyny na bonitację drzewostanu, analiza obciążenia dróg wywozowych;
  • Urbanistyka i Planowanie Przestrzenne – wspomaganie decyzji planistycznych, modelowanie oraz prognozowanie skutków wybranych inwestycji;
  • Ochrona Zdrowia i Bezpieczeństwo Publiczne – analizy i zobrazowania danych o charakterze statystycznym: źródła epidemii oraz zasięg występowania chorób, obszary dotknięte kataklizmami oraz biedą, strefy zagrożenia przestępczością itd.

Wiedza i doświadczenie zdobyte przez firmę zarówno w kraju, jak i zagranicą pozwalają zagwarantować naszym Klientom profesjonalną obsługę, rzetelną realizację projektu oraz jego późniejszy nadzór. Firma EnviroSolutions współpracuje ze specjalistami z branży IT oraz Planowania Przestrzennego m.in. z Niemiec, Dubaju oraz Indii.

Nasi doświadczeni pracownicy prowadzą szkolenia m. in. z tematyki:

  • GIS – ESRI ArcGIS, QGIS, GeoMedia, Grass GIS
  • Teledetekcja – ERDAS, ENVI
  • Oprogramowanie branżowe – nVIRO GeoReport, enviroportal
  • Prawo dot. Informacji Przestrzennej – INSPIRE, ustawa o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej
  • Obsługa baz danych przestrzennych
  • Technologie pomiarowe – skaning laserowy, RTK, tachimetria

Wykonujemy również skaning laserowy oraz przetwarzanie ‘chmury punktów’. Dodatkowo zajmujemy się konwersja map analogowych do postaci map cyfrowych oraz ich wydrukiem. Wykonujemy także modele 3D: terenu, budynków oraz pojedynczych obiektów zielonych wraz z ich pełnym teksturowaniem.