o firmie

aktualności

oferta

realizacje

kontakt

realizacje

strony WWW

przykład: strona internetowa hurtowni spożywczej Handlo-Fruct - projekt, realizacja oraz administracja serwisu WWW
- przygotowanie graficzne oraz tekstowe
- kompleksowa opieka nad stroną

REALIZACJA DLA HANDLO-FRUCT - www.handlofruct.pl

nVIRO GeoReport

system wspomagający podejmowanie decyzji planistycznych (w tym zarządzanie kryzysowe) - kompleksowe narzędzie do generowania i archiwizacji raportów geośrodowiskowych
- minimalizacja kosztów odszkodowań z tytułu błędnych decyzji planistycznych
- obsługa zaawansowanych analiz GIS, m.in.: strefy zalewowe, klasyfikacja palności terenu, osuwiska mas ziemi, mapy solarne, czy hałas drogowy i przemysłowy
- automatyczna identyfikacja danych przestrzennych
- możliwość wyboru podkładów mapowych oraz dodawania warstw działek ewidencyjnych
- system mapowy niezależny od połączenia internetowego NOWOŚĆ
- wyszukiwanie po adresie, wskazaniu bądź współrzędnych
- prosty i intuicyjny interfejs użytkownika
- interaktywny przewodnik po systemie (wideo-instruktaż) NOWOŚĆ
- realizacja zadań nałożonych na władze samorządowe przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK)
- wdrożenie zapisów Dyrektywy INSPIRE

SYSTEM PRZEZNACZONY DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

VOLUMETRIC

aplikacja mobilna do pomiarów rzeźby terenu - dokładny pomiar objętości, pól powierzchni oraz liniowy
- podkłady mapowe: ortofotomapa, OSM, OCM oraz UMP
- intuicyjny, przejrzysty interfejs użytkownika

REALIZACJA DLA POLITECHNIKI KALIFORNIJSKIEJ

EcoAlert

system zgłaszania zagrożeń środowiskowych - aplikacja mobilna połączona z krajowymi systemami ostrzegania, w tym: straż pożarna, straż leśna, pogotowie ratunkowe, jednostki zarządzania kryzysowego
- możliwość szybkiego i bardzo precyzyjnego określenia miejsca i rodzaju zagrożenia
- aplikacja mobilna darmowa dla użytkowników

SYSTEM PRZEZNACZONY DLA SŁUŻB RATOWNICTWA

strony WWW

przykład: strona internetowa Komitetu Wyborczego Nasza Gmina - Nasz Powiat - projekt, realizacja oraz administracja serwisu WWW
- przygotowanie graficzne oraz tekstowe
- kompleksowa opieka nad stroną

REALIZACJA DLA KWW NASZA GMINA-NASZ POWIAT - www.ngnp.pl

WEB Service

przykład: serwis mapowy wydarzenia plenerowego z udziałem DODY
- kompleksowa realizacja serwisu internetowego eventu
- integracja serwisu z mediami społecznościowymi typu: Facebook, YouTube, Twitter
- możliwość osadzenia serwisu mapowego na stronie WWW powiatu/gminy/miasta
- przejrzysta prezentacja danych przestrzennych i opisowych w formie mapowej
- zgodny ze standardami OGC oraz wytycznymi Dyrektywy INSPIRE

REALIZACJA DLA POWIATU PIASECZYŃSKIEGO - Pożegnanie Lata 2014

projekt badawczy

badania przemieszczeń zapory wodnej na rzece Ropa (Klimkówka)

projekt badawczy

wpływ ruchu komunikacyjnego na południowo-zachodnią część rezerwatu przyrody Las Kabacki

projekt badawczy

obliczenia statystyczne oraz symulacje wzrostu wybranych sekcji leśnych w Polsce i Niemczech

projekt badawczy

ocena wpływu Rajdu Polski na środowisko naturalne: studium przypadku lasu Kruklin