o firmie

aktualności

oferta

realizacje

kontakt

Konferencja SWAT 2017

Dzięki współpracy Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW oraz Texas A&M University (TAMU), pod koniec czerwca odbyła się międzynarodowa konferencja 'International SWAT Conference 2017', której generalnym sponsorem i pratnerem była firma EnviroSolutions.
SWAT jest modelem hydrologicznym bardzo skutecznie wykorzystywanym w modelowaniu odpływu ze zlewni, symulacji hydrogramu wezbrań, transportu zanieczyszczeń, rumowiska i zawiesiny, praktyk rolniczych i ich wpływu na środowisko oraz zmian klimatu. Jest wykorzystywany i powszechnie uznawany w środowisku naukowców i praktyków na całym świecie jako program darmowy i otwarty, wymagający do określenia parametrów przestrzennych programów GIS (m.in. QGIS).
Wydarzeniu towarzyszyły warsztaty z oprogramowania QSWAT i APEX prowadzone przez samych twórców tych modeli. Konferencja odbyła się w wyjątkowym miejscu - Centrum Wodnym SGGW w Warszawie.

Więcej informacji o Konferencji dostępnych jest na stronach:

http://swat.tamu.edu/conferences/2017/

http://www.sggw.pl/aktualnosci/konferencje-wyklady/international-swat-conference-2017