o firmie

aktualności

oferta

realizacje

kontakt

Certyfikacja VCC dla trenerów EnviroSolutions

Z radością informujemy, że nasza firma uzyskała certyfikat kwalifikacji zawodowych VCC (Vocational Competence Certificate) i jako jedna z pierwszych firm GIS w Polsce może świadczyć usługi w ramach dofinansowań BUR/PARP oraz KFS.

Vocational Competence Certificate (VCC) to system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych. Pozostaje w zgodzie z krajowymi i europejskimi standardami i wytycznymi w zakresie kształcenia zawodowego i potwierdzania kwalifikacji, w szczególności z Europejskimi Ramami Kwalifikacji, inicjatywą Unii Europejskiej „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy” (zakładającą dostęp Europejczyków do kształcenia zawodowego przez całe życie) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.