o firmie

aktualności

oferta

realizacje

kontakt

Realizacje

geoserver GIS

Instalacja i konfiguracja serwera usług sieciowych do udostępniania map (WMS, WFS, WCS, WMTS, itp.). Usługa udostępniania aktualnego i corocznie aktualizowanego ortofotoplanu dla gmin w formie usługi sieciowej, przez co dostęp do produktu jest możliwy w różnorodnym oprogramowaniu i przy wielu użytkownikach jednocześnie.

strona firmy: FOTORAPORTY