o firmie

aktualności

oferta

realizacje

kontakt

Realizacje

geo-rapotry UMiW

Stworzenie zaawansowanych georaportów - połączenia danych statystycznych w formie tabelarycznej (Excel) oraz opracowań mapowych (QGIS). Realizacja miała na celu przeprowadzenie zależności przestrzenno-liczbowych na potrzeby Głównego Urzędu Miar.

strona urzędu: Główny Urząd Miar