o firmie

aktualności

oferta

realizacje

kontakt

Realizacje

usługi sieciowe GIS

Szkolenie dla dwóch grup pracowników firmy Veolia. Warsztaty z tematyki modelowania danych przestrzennych, zarządzania danymi przestrzennymi, wykonywania analiz przestrzennych, tworzenia map oraz wykorzystywania baz danych przestrzennych w dostępnych programach GIS typu Open Source (QGIS, PostGIS).
Szkolenia przeprowadzone w siedzibie Klienta z zapewnieniem sprzętu, licencji i wyżywienia.