o firmie

aktualności

oferta

realizacje

kontakt

Usługi

Analizy przestrzenne GIS

W naszej ofercie znajduje się tworzenie m.in. takich analiz przestrzennych, jak:
- strefy zalewowe (obszary potencjalnie zagrożone zalaniem / powodzią)
- mapy solarne (np. instalacja baterii słonecznych)
- strefy zagrożone pożarami (palność terenu, źródła zapłonu, rozprzestrzenianie się ognia)
- lokalizacja farm wiatrowych (na lądzie oraz wodzie)
- hałas komunikacyjny oraz przemysłowy (strefy uciążliwości, rozprzestrzenianie się hałasu w czasie)
- klasyfikacja pokrycia terenu oraz klasyfikacja budynków
- osuwiska mas ziemi
- mapy temperatur i wybranych zjawisk pogodowych
- rzeźba i pokrycie terenu

INDYWIDUALNE REALIZACJE POD ZAPOTRZEBOWANIE KLIENTA