Jeśli newsletter nie wyświetla się poprawnie, obejrzyj go na naszej stronie :)
EnviroSolutions || GISletter

Geoinformatyczne podsumowanie roku 2020

Co istotnego wydarzyło się w tym dziwnym roku?

Pandemia COVID-19 - nowe usługi, nowy tryb pracy
Chyba nie trzeba nikomu udowadniać, jak wiele w naszej codzienności zmieniła sytuacja pandemiczna. W związku z pojawieniem się wirusa SARS-CoV-2 większość firm zmuszona była przejść na pracę zdalną, tzw. home-office. W całym kraju pojawiły się znaczne restrykcje, ograniczono pracę urzędów państwowych i - co akurat istotne - zwiększono obrót dokumentów cyfrowych. I nie mówimy tu o skanach tradycyjnych pism, a o w pełni elektronicznych materiałach. W odpowiedzi na bieżącą sytuacje powstało wiele opracowań mapowych, a także usług i serwisów poświęconych koronawirusowi.

Oto kilka wybranych przez nas pozycji:
• Google Maps - informacje o COVID-19
Mapy Google
• Serwis Rzeczypospolitej Polskiej - mapa punktów szczepień
Serwis GOV.PL
• The New York Times - mapa zachorowań na koronawirus
NY Times
• Jakub Kisała - dostęp do usług hotelowych w Europie
Mapa dostępności hoteli
• Aplikacja mobilna Yanosik - funkcje przydatne w czasie epidemii
Aplikacja Yanosik
• Patryk Bilski UMCS - mapa stref COVID-19 w Polsce
Strefy COVID-19 w Polsce

Nowości w planowaniu przestrzennym - GUGiK, APP, BDOT10k
Rok 2020 przyniósł wiele nowości jeśli chodzi o sferę geodezji i kartografii oraz gospodarki przestrzennej. To nie tylko nowe zapisy legislacyjne, ale także nowe obowiązki i usprawnienia. Poniżej przedstawiamy listę ważniejszych z nich, wraz z krótką charakterystyką:

Nowelizacja prawa geodezyjnego i kartograficznego (30.04.2020)
  • przyspieszenie procesu inwestycyjnego i usprawnień dla geodetów
  • wprowadzenie bezpłatnego dostępu do znacznej części danych geodezyjnych
  • usprawnienie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków
  • zapewnienie lepszego finansowania geodezji w powiatach
źródło GUGiK

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (26.10.2020)
  • obowiązek tworzenia cyfrowych danych przestrzennych (APP i zbioru APP)
  • ujednolicenie cyfrowych danych planistycznych
  • łatwiejsza wymiana danych przestrzennych i ich udostępnianie
  • łączenie danych z różnych źródeł i wykonywanie analiz przestrzennych
  • interoperacyjność z pozostałymi danymi objętymi Infrastrukturą Informacji Przestrzennej
źródło MRPiT

Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k)
  • wizualizacja danych BDOT10k w geoportalu krajowym (WMS)
   źródło Geoportal Krajowy
  • dedykowany portal do przeglądania danych BDOT10k
   źródło Portal BDOT10k
  • wtyczka Pobieracz Danych GUGiK (pobieranie danych BDOT10k)
   źródło QGIS.org

LiDAR w standardowym wyposażeniu produktów Apple
W pierwszym kwartale 2020 roku firma Apple wprowadziła na rynek urządzenia iPad Pro z wbudowanym sensorem LiDAR, pozwalającym na generowanie chmury punktów poprzez skanowanie 3D obiektów znajdujących się w zasięgu do 5 metrów od tabletu. Funkcjonalność ta ma jednocześnie wpłynąć na poprawienie jakości pracy aplikacji wykorzystujących tryb AR, czyli Rozszerzoną Rzeczywistość. Gigant informatyczny z Cupertino ogłosił, że skaner laserowy będzie także zintegrowany z najnowszymi iPhone'ami.

❄❄❄ Szczęśliwszego Nowego Roku życzy Państwu zespół EnviroSolutions! ❄❄❄

        EnviroSolutions Sp. z o.o.