o firmie

aktualności

oferta

realizacje

kontakt

Produkty

Repozytorium Aktów Planowania Przestrzennego to ogólnopolska usługa prowadzenia i publikacji zbiorów APP, realizująca obowiązek nakładany na organy wydające akty planowania przestrzennego ustawą z dnia 31 października 2020 roku.


Aplikacja mobilna przeznaczona dla turystów, wykorzystująca Rozszerzoną Rzeczywistość w widoku aparatu. W intuicyjny sposób dostarcza informacji dotyczących położenia obiektów historycznych oraz charakterystycznych dla danego miasta bądź regionu. Użytkownik może, nie ruszając się z miejsca, określić promień wyszukiwania obiektów, a następnie sprawdzić ich położenie w przestrzeni.

CityGuideTour zawiera krótkie opisy obiektów, ich godziny otwarcia, ewentualne opłaty oraz położenie na mapie.


Tworzenie zaawansowanych georaportów - połączenia danych statystycznych w formie tabelarycznej (Excel) oraz opracowań mapowych (QGIS).
Przykładowe zastosowania: wycena nieruchomości, szacowanie wartości ubezpieczeń, wyznaczanie dogodnych lokalizacji pod inwestycje, mapa zasięgów, zagrożenia środowiskowe i wpływ czynników zewnętrznych, interaktywne wizualizacje statystyczno-przestrzenne.


- kompleksowe narzędzie do generowania i archiwizacji raportów geośrodowiskowych
- minimalizacja kosztów odszkodowań z tytułu błędnych decyzji planistycznych
- obsługa zaawansowanych analiz GIS, m.in.: strefy zalewowe, klasyfikacja palności terenu, osuwiska mas ziemi, mapy solarne, czy hałas drogowy i przemysłowy
- automatyczna identyfikacja danych przestrzennych
- możliwość wyboru podkładów mapowych oraz dodawania warstw działek ewidencyjnych
- system mapowy niezależny od połączenia internetowego NOWOŚĆ
- wyszukiwanie po adresie, wskazaniu bądź współrzędnych

Aplikacja mobilna do pomiarów rzeźby terenu:

- dokładny pomiar objętości, pól powierzchni oraz liniowy
- podkłady mapowe: ortofotomapa, OSM, OCM oraz UMP
- intuicyjny, przejrzysty interfejs użytkownika

REALIZACJA DLA POLITECHNIKI KALIFORNIJSKIEJ


System EcoAlert® opracowany został z myślą o natychmiastowym oraz precyzyjnym zgłaszaniu takich zagrożeń środowiskowych, jak:

- nielegalne wysypiska śmieci i odpadów przemysłowych;
- potencjalne skażenia spowodowane katastrofami w ruchu lądowym;
- podpalenia, wypalanie łąk oraz dzikie spalarnie śmieci;
- źródła skażeń wód powierzchniowych.

Działanie systemu jest bardzo proste i przejrzyste, zarówno dla użytkownika aplikacji mobilnej zgłaszającego zdarzenie, jak i dla użytkownika odbierającego je. Wystarczą dwa kliknięcia, aby złożyć zgłoszenie zagrożenia!