o firmie

aktualności

oferta

realizacje

kontakt

Usługi

Nasza firma specjalizuje się w świadczeniu kompetentnego wsparcia dla baz danych PostgreSQL. Zapewniamy usługi, takie jak:

  • instalacja i konfiguracja bazy danych,
  • tworzenie lub reorganizacja struktury bazy danych,
  • import danych do bazy,
  • rozwiązywanie problemów,
  • poprawa wydajności,
  • aktualizacja bazy danych,
  • tworzenie backupów i odtwarzanie danych,
  • automatyzacja procesów na bazie,
  • migracja danych między różnymi systemami baz danych,
  • audyt istniejącej bazy danych.

Dla firm, które chcą zwiększyć produktywność i zoptymalizować przepływ pracy oferujemy usługi integracji technologii GIS z systemami rozliczeniowymi, systemami pomiarowymi (np. SCADA) oraz programami typu CAD. Połączenie GIS z systemami trzecimi pozwala na płynny transfer danych wejściowych,i ich wizualizację z odniesieniem przestrzennym oraz analizę w oparciu o inne warstwy tematyczne.


Do każdej integracji podchodzimy indywidualnie, odpowiadając na konkretne potrzeby i zapewniając możliwie największą korzyść dla Klienta.