o firmie

aktualności

oferta

realizacje

kontakt

Strona 1 z 4  > >>

Po miesiącach ciężkiej pracy, utrzymywaniu najwyższych standardów szkoleniowych oraz rygorystycznych audytach nasza firma otrzymała najwyższy znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno – Szkoleniowych (MSUES)!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasza firma - EnviroSolutions - jest najwyżej ocenianą instytucją spośród wszystkich świadczących usługi szkoleniowe GIS za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych PARP!


Zapraszamy wszystkim przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego do udziału w bezpłatnym wydarzeniu dot. cyfryzacji aktów planowania przestrzennego (w zw. z Rozporządzeniem MRPiT z dnia 26.10.2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego), które odbędzie się 11 grudnia 2020 w formie on-line.


Archiwalna Ortofotomapa to bezpłatna wtyczka QGIS pozwalająca w prosty sposób przeglądać ortofotomapy kraju z różnych okresów. Użytkownik może za pomocą suwaka wybrać okres, z którego chciałby wyświetlić podkład.
Rozwiązanie jest inspirowane podobnymi narzędziami występującymi m.in. w aplikacji Google Earth (historical imagery) i w krajowym geoportalu (pasek czasu).


W EnviroSolutions nie tylko szkolimy z Systemów Informacji Przestrzennej czy tworzymy dedykowane narzędzia i aplikacje GIS, ale także integrujemy i migrujemy istniejące rozwiązania do środowiska OpenSource.

Wtyczka Geokodowanie Adresów UUG GUGiK służy do geokodowania adresów jest bezpłatna i znajduje się w oficjalnym repozytorium QGIS – każdy zainteresowany ma możliwość pobrania i skorzystania z jej możliwości w programie QGIS 3. Powstała podczas szkolenia z programu QGIS, ‘Język skryptowy Python w QGIS 3’, organizowanego przez naszą firmę EnviroSolutions.


Czy wiecie, że GUGiK udostępnia w pełni BEZPŁATNĄ aplikację i usługę geokodowania m.in. działek i adresów?

Dzięki temu każdy może dowolnie wyszukiwać działki w oparciu o oficjalne dane z zasobów publicznych.


Nasz firma przeszła pozytywnie proces akredytacji i uzyskała status Akademii Edukacyjnej VCC (oraz Partnera Egzaminacyjnego VCC).

Vocational Competence Certificate (VCC) to jednolity system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych, który powstał z myślą o integracji procesów nabywania wiedzy, umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych z wymaganiami przedsiębiorstw działających na międzynarodowym rynku pracy.


Mapa poglądowa tras pielgrzymek na Jasną Górę w roku 2018. Mapa interaktywna dzięki której można podejrzeć atrybuty zawierające nazwę pielgrzymki oraz czas jej trwania. Trasy zostały opracowane na podstawie głównych miejsc postojowych pielgrzymek.

Mapa wykonana przy użyciu narzędzi Open Source: QGIS + Leaflet