o firmie

aktualności

oferta

realizacje

kontakt

Realizacje

Wtyczka APP to pakiet narzędzi wspierający samorządy oraz twórców dokumentów planistycznych w cyfryzacji aktów planowania przestrzennego. Narzędzie oferuje następujące funkcjonalności:

  • tworzenie danych dla APP,
  • tworzenie inicjalnego zbioru APP,
  • tworzenie i aktualizacja metadanych dla zbioru APP,
  • weryfikacja poprawności danych dla APP,
  • weryfikacja poprawności zbioru APP,
  • weryfikacja poprawności metadanych dla zbioru APP.
strona wtyczki: Wtyczka APP

Realizacja polegająca na zaprojektowaniu, wykonaniu i wdrożeniu platformy informatycznej BioEcon na potrzeby Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.
W ramach projektu wdrożono platformę internetową wraz z systemem zarządzania treścią, model GAMS (General Algebraic Modelling System) bazujący na języku wysokiego poziomu, jak również geoportal opartym na aplikacji webowej typu open source - Lizmap.

strona platformy: BioEcon


Wdrożenie części mapowej dla systemu RolnikON - innowacyjnego oprogramowania Polskiego Instytutu Rolnictwa do zarządzania gospodarstwem rolnym. Realizacja z wykorzystaniem języka PHP, biblioteki Leaflet oraz serwera danych przestrzennych GeoServer. Automatyczne pobieranie i konfigurowanie danych przestrzennych z zewnętrznych serwerów przy użyciu skryptów Python.

strona platformy: RolnikON


Interaktywna Mapa Startupów podzielona została na 4 kategorie tematyczne, ściśle związane z trendami na rynku polskich startupów. Powstała w ramach Programu Rozwoju Przedsiębiorczości, na zlecenie banku Citi Handlowym przy współpracy z Fundacją Studyinn Foundation.

strona mapy: Startupowa Mapa Polski


Aplikacja koncepcyjna dla miasta Toruń wykorzystująca Rozszerzoną Rzeczywistość oraz elementy grywalizacji.
W intuicyjny sposób dostarcza informacji dotyczących położenia obiektów historycznych oraz charakterystycznych dla danego miasta bądź regionu. Użytkownik może, nie ruszając się z miejsca, określić promień wyszukiwania obiektów, a następnie sprawdzić ich położenie w przestrzeni.

strona aplikacji: CityGuideToruń


Realizacja polegała na wykonaniu i wdrożeniu dedykowanej platformy dla studentów, pracodawców oraz pracowników Biura Karier Politechniki Warszawskiej. Portal pozwala pracodawcom na zamieszczanie, a studentom na przeglądanie ofert pracy. Pracownicy BK wykorzystują portal do tworzenia newsletterów, zarządzania wydarzeniami, zarządzania bazą pracodawców i studentów, automatyzacji zapisów na konsultacje, generowania raportów i statystyk, komunikacji z pracodawcami, absolwentami i studentami.


strona Biura Karier: Biuro Karier PW


Stworzenie zaawansowanych georaportów - połączenia danych statystycznych w formie tabelarycznej (Excel) oraz opracowań mapowych (QGIS). Realizacja miała na celu przeprowadzenie zależności przestrzenno-liczbowych na potrzeby Głównego Urzędu Miar.

strona urzędu: Główny Urząd Miar


Aplikacja mobilna dla uczestników rajdów samochodowych służąca do nawigowania po trasie. RB Reader umożliwia administratorowi tworzenie i udostępnianie tras. Użytkownik korzysta z wbudowanych w urządzenie mobilne modułów lokalizacyjnych w celu pomiaru przejechanej odległości oraz prędkości. Do przełączania się pomiędzy odcinkami trasy może wykorzystywać interfejs dotykowy lub dedykowane zewnętrzne urządzenia.

Po zakończeniu trasy generowany jest plik GPX z możliwością zapisu na urządzeniu oraz wysłania do organizatora rajdu.

strona aplikacji: RB Reader AndroidRB Reader iOS


Generator map wydatków jednostek samorządowych.
Po wprowadzeniu przychodów i wydatków do formularza generowana jest mapa wydatków w formie grafiki wektorowej SVG. Grafiki generowane są na podstawie faktycznych Wartości liczbowych. Jest zachowana skala ikon.

strona generatora: Generator Map


Instalacja i konfiguracja serwera usług sieciowych do udostępniania map (WMS, WFS, WCS, WMTS, itp.). Usługa udostępniania aktualnego i corocznie aktualizowanego ortofotoplanu dla gmin w formie usługi sieciowej, przez co dostęp do produktu jest możliwy w różnorodnym oprogramowaniu i przy wielu użytkownikach jednocześnie.

strona firmy: FOTORAPORTY

Szkolenie eksperckie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z wykorzystania programu QGIS oraz pakietu Microsoft Office (Power BI) do celów wizualizacji danych i prowadzenia warsztatów strategicznych. Szkolenie obejmowało przygotowanie danych przestrzennych, jak również tworzenie i udostępnianie interaktywnych raportów geo-statystycznych.


Tworzenie zaawansowanych wtyczek Python w darmowym oprogramowaniu QGIS na potrzeby firmy Lufthansa Systems.


Tworzenie wtyczek Python w QGIS na potrzeby wewnętrzne Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (leśnictwo, hydrologia).


Tworzenie usług sieciowych i wykonywanie analiz rastrowych w programie QGIS z wykorzystaniem biblioteki GRASS na potrzeby Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Szkolenie zamknięte z języka skryptowego Python w QGIS - m.in. obsługa konsoli PythonWin; podstawowe biblioteki QGIS: gui, core, utils oraz PyQt4 (QtCore, QtGui); obsługa danych rastrowych, WMS przy wykorzystaniu języka Python; generowanie szablonu Plugin Builderem.


Szkolenie z Systemów Informacji Przestrzennej pod kątem analizy archiwalnych zdjęć lotniczych oraz wyznaczania możliwych miejsc pochówku polskich Żołnierzy.


Szkolenia dla 3 grup z zakresu wykorzystania darmowych narzędzi GIS: analizy i praca na QGIS, praca z danymi LIDAR (SAGA, LasTools), a także tworzenie wtyczek python w QGIS.


Szkolenie dla pracowników Urzędu Lotnictwa Cywilnego z baz danych przestrzennych oraz konfigurowania i udostępniania mapowych usług sieciowych OWS (WMS, WMTS, WFS, TMS, WCS). Szkolenie przeprowadzone w siedzibie naszej firmy z zapewnieniem sprzętu, licencji i wyżywienia. Program uzgodniony z Zamawiającym.


Szkolenie z podstaw systemów GIS w Ochronie Środowiska, połączone z warsztatami z oprogramowania do przetwarzania zobrazowań panchromatycznych, wielospektralnych oraz hiperspektralnych. Prezentacja zastosowań narzędzia NDVI do przekształcenia danych wielospektralnych w pojedyncze pasmo obrazu reprezentujące rozkład roślinności.


Szkolenie warsztatowe z zakresu wykorzystania programu QGIS w ochronie środowiska pod kątem wydawania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, sporządzaniu raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jak również raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.


Szkolenie dla dwóch grup pracowników firmy Veolia. Warsztaty z tematyki modelowania danych przestrzennych, zarządzania danymi przestrzennymi, wykonywania analiz przestrzennych, tworzenia map oraz wykorzystywania baz danych przestrzennych w dostępnych programach GIS typu Open Source (QGIS, PostGIS).
Szkolenia przeprowadzone w siedzibie Klienta z zapewnieniem sprzętu, licencji i wyżywienia.


Szkolenie dla pracowników Orange Polska z pracy i analiz w programie QGIS. Szkolenie przeprowadzone w wynajętej sali z zapewnieniem sprzętu, licencji i wyżywienia. Program uzgodniony indywidualnie z Zamawiającym.


Szkolenie dla pracowników Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z zarządzania danymi przestrzennymi, wykonywania analiz przestrzennych, tworzenia map w dostępnych programach typu GIS. Szkolenie przeprowadzone w siedzibie klienta z zapewnieniem sprzętu, licencji i wyżywienia. Program uzgodniony indywidualnie z Zamawiającym.