o firmie

aktualności

oferta

realizacje

kontakt

Realizacje

Repozytorium APP

Repozytorium Aktów Planowania Przestrzennego to ogólnopolska usługa prowadzenia i publikacji cyfrowych danych planistycznych (zbiorów APP).

Usługa dostarcza informacji na temat:

  • aktualnych zasięgów MPZP (Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego)
  • aktualnych zasięgów SUiKZP (Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego)
  • procedowanych APP (Akty Planowania Przestrzennego) - czyli akty, które prawdopodobnie będą w krótce obowiązywały na danym obszarze
  • archiwalnych APP - już nieobowiązujące, ale dające pogląd na temat zmian w gospodarce przestrzennej miasta/gminy

Usługa została wdrożona przez kilka polskich urzędów, m.in. Miasto Białystok, Wieliczkę, Stupsk, Wodynie.

strona informacyjna: Repozytorium APP