o firmie

aktualności

oferta

realizacje

kontakt

Wtyczka QGIS - Pobieracz Danych GUGiK

Bezpłatna wtyczka do programu QGIS, służąca do pobierania otwartych danych przestrzennych udostępnianych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii za pośrednictwem portalu geoportal.gov.pl.

Narzędzie pozwala na pobieranie wielu popularnych i przydatnych danych przestrzennych z obszaru Polski, to jest:

 • ortofotomapa/CIR - ortofotomapa cyfrowa i zobrazowanie w bliskiej podczerwieni (GeoTiff)
 • numeryczny Model Terenu oraz Numeryczny Model Pokrycia Terenu (ARC/INFO ASCII GRID lub ASCII XYZ GRID)
 • dane lotniczego skaningu laserowego LiDAR (LAZ)
 • obrazy intensywności – produkt skaningu laserowego LiDAR (GeoTiff)
 • paczka danych BDOT10k (ZIP)
 • paczka danych BDOO (ZIP)

Ponadto w najnowszej wersji 1.0.0 dodano również możliwość pobierania następujących danych:

 • paczki danych: EGiB dla powiatu (wersja eksperymentalna), PRNG, PRG, Modele 3D budynków LOD1, LOD2 (ZIP)
 • paczki archiwalnych danych BDOT10k (ZIP)
 • zestawienia zbiorcze EGiB (XLS)
 • opracowania tyflologiczne - mapy dla niewidomych i słabowidzących (PDF/TIFF/JPG/CDR)
 • osnowy geodezyjnej: - podstawowa osnowa geodezyjna (XLS/PDF), - archiwalne kartoteki osnów (TIFF/PDF)
 • aerotriangulacja (ASC/CSF/ISPM)
 • linie mozaikowania (SHZ)
 • wizualizacja kartograficzna BDOT10k (PDF)
 • zdjęcia lotnicze (JPG)

Część danych można pobierać poprzez wskazanie punktu na mapie lub poprzez dowolną warstwę wektorową: punktową, liniową lub poligonową. W tym przypadku zostają pobrane dane przecinające się z warstwą wektorową (np. wszystkie pliki ortofotomapy wzdłuż linii kolejowej). Pozostałe dane można pobrać poprzez wybranie interesującej nas jednostki terytorialnej (np. archiwalne kartoteki osnów dla gminy X).

Ponadto możliwe jest przefiltrowanie danych przed ich pobraniem ze względu na typ, rozdzielczość, źródło lub datę wykonania (np. można pobrać zobrazowania wykonane pomiędzy 1.01.2020 r., a 15.07.2022 r.). Razem z pobranymi zestawami danymi tworzony jest raport w formacie CSV zawierający metadane ściągniętych plików (w przypadku korzystania z usług WMS).

Wtyczka jest wspierana przez QGIS od wersji 3.22 wzwyż i jest dostępna w oficjalnym repozytorium QGIS.

Link do plików wtyczki: https://plugins.qgis.org/plugins/pobieracz_danych_gugik/

Błędy i propozycje zmian można zgłaszać tu:
https://github.com/envirosolutionspl/pobieracz_danych_gugik/issues

Udostępniane dane zostały „uwolnione” na podstawie nowelizacji ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 16 kwietnia 2020 r.

>> film promocyjny <<