o firmie

aktualności

oferta

realizacje

kontakt

Narzędzia GIS

Wtyczka QGIS - Pobieracz Danych GUGiK

Bezpłatna wtyczka do programu QGIS, służąca do pobierania otwartych danych przestrzennych udostępnianych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii za pośrednictwem portalu geoportal.gov.pl.

Narzędzie pozwala na pobieranie najpopularniejszych danych przestrzennych z obszaru Polski, to jest:

  • ortofotomapa w formacie GeoTiff,
  • NMT oraz NMPT w formatach ARC/INFO ASCII GRID lub ASCII XYZ GRID;
  • dane lotniczego skaningu laserowego (LAS);
  • obrazy intensywności będące produktem skaningu LiDAR (GeoTiff).

Powyższe dane można pobierać poprzez wskazanie punktu na mapie lub poprzez dowolną warstwę wektorową. W tym przypadku zostają pobrane dane przecinające się z warstwą wektorową (np. wszystkie pliki ortofotomapy, wzdłuż linii kolejowej). Dodatkowo możliwe jest przefiltrowanie danych przed ich pobraniem ze względu na typ, rozdzielczość, źródło lub datę wykonania (np. mozna pobrać wszystkie zobrazowania z datą wykonania pomiędzy 1.01.2018, a 15.07.2019). Razem z pobranymi zestawami danymi tworzony jest raport CSV zawierający metadane ściągniętych plików.

Od wersji 0.6 wtyczka pozwala również na pobieranie paczek aktualnych danych BDOT10k z podziałem na powiaty lub województwa lub jednej paczki dla całego kraju. W celu pobrania paczki można wskazać odpowieni region z rozwijalnej listy.


Wtyczka jest wspierana przez QGIS od wersji 3.4 wzwyż i jest dostępna w oficjalnym repozytorium QGIS.

Link do plików wtyczki: https://plugins.qgis.org/plugins/pobieracz_danych_gugik/

Błędy i propozycje zmian można zgłaszać tu: https://github.com/envirosolutionspl/pobieracz_danych_gugik/issues

Udostępniane dane zostały „uwolnione” na podstawie nowelizacji ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 16 kwietnia 2020 r. Więcej informacji: http://www.gugik.gov.pl/aktualnosci/2021/30.04.2020-ustawa-o-zmianie-ustawy-prawo-geodezyjne-i-kartograficzne-oraz-niektorych-innych-ustaw-zostala-opublikowana-w-dzienniku-ustaw-rp)